Tarieven

Volgens de richtlijnen van het bisdom Breda zullen voor 2015 / 2016 de volgende eigen bijdragen/stipendia in rekening worden gebracht voor kerkelijke diensten. 

dienst tarief  2015 tarief 2016
Huwelijksdienst € 575,- € 580,-
Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 575,- € 580,-
Dienst in crematorium/begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst  € 383,- € 386,-
Jubileumdienst € 289,- € 291,-
Doop € 115,- € 116,-
Eerste Communie € 115,- € 116,-
Vormsel € 115,- € 116,-
Misintentie € 10,50 € 10,50

Bovenstaande bedragen worden, afhankelijk van de hoogte van de jaarlijks betaalde parochiebijdrage, niet of slechts gedeeltelijk in rekening gebracht. Met ingang van 2016 wordt nog verrekend met de voorgaande drie jaren. Het maximale bedrag dat in mindering wordt gebracht is drie keer de hieronder genoemde jaarlijkse parochiële bijdrage.

De tarieven voor 2016 zijn met 0,8% verhoogd t.o.v. 2015.

De jaarlijkse parochiële bijdrage is gebaseerd op een opgave van het bisdom. Er wordt daarbij voor 2015 (2016) uitgegaan van € 115,- (€ 116,-) per jaar. Het geeft fiscaal voordeel als men de bijdrage schenkt via een 'overeenkomst voor periodieke gift in geld' (= een formulier opgesteld door de belastingdienst) of eventueel via een notariële acte.

Omdat onze kerk een ANBI (algemeen nut beogende instantie) is, wordt uw schenking voor de belasting volledig aftrekbaar als u deze door u en de parochie laat vastleggen, ervan uitgaande dat u gedurende minstens 5 jaar een vast bedrag wilt schenken. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de penningmeester van de parochie.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.