Misintenties

Algemeen

Voor het opgeven van misintenties kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat. De kosten hiervoor bedragen € 10,50. U kunt het bedrag voor de misintentie over maken op bankrekening NL20 RABO 0104 6076 96 met vermelding van naam en datum van de misintentie.

Na een uitvaart

Na de uitvaart van een parochiaan wordt zijn of haar naam gedurende 3 weekeinden na het overlijden als gebedsintentie voorgelezen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De nabestaanden wordt tevens de mogelijkheid geboden om 6 data op te geven waarop gebedsintenties voor de overledene binnen het eerste jaar na overlijden zullen plaats vinden. De kosten hiervan worden betaald uit de collecte, die wordt gehouden tijdens de uitvaartdienst.

Over de invulling van deze 9 gebedsintenties ontvangt u een brief van het parochiesecretariaat.

De eerste zondag na een jaar wordt het jaargetijde gevierd.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.