Vormsel

Informatie over het Vormsel

Voor de kinderen van groep 8 wordt de voorbereiding op het heilig Vormsel georganiseerd. 

Verslag Vormselviering 30 januari 2015 Laurentiuskerk Ginneken.

We kunnen terugkijken op een hele mooie viering waarin Bisschop Liesen dertig tieners heeft gevormd.

Aan de buitenkant valt hier weinig van te zien. Geen vurige tongen, ook geen duif die is neergedaald. We zagen wel dat iedere vormeling met chrisma een kruisje op je voorhoofd kreeg. Toch gebeurde er meer dan je denkt. Er gebeurde namelijk wel iets van binnen. Het vormsel kan namelijk een bijzondere uitwerking in je hart hebben, als je het toelaat. Door het doopsel behoorden deze kinderen al tot de kring van volgelingen van Jezus. Je wordt immers door het doopsel lid van de kerk. Het vormsel geeft je lef, vertrouwen en moed om er ook echt voor uit te komen dat je gelooft. En dat je een vriend, een volgeling van Jezus wilt zijn.

Dit kunnen mensen wel aan je zien. Door jouw lef te gebruiken om op te komen voor je klasgenoot die gepest wordt. Door jouw lef te gebruiken om op te komen voor de zwakkere binnen de maatschappij. Door jouw mond te openen wanneer er iemand onrecht wordt aangedaan. Door net als Paulus jouw moed te tonen en tegen een pestkop te zeggen dat hij moet ophouden. Door zo te reageren wordt jouw vertrouwen gesterkt dat je een steentje bijdraagt aan een betere wereld. Zo laat je aan anderen zien dat God van mensen houdt en voor hen wil zorgen.

Het vormsel is voorbij. Het is geen afsluiting van het contact met de kerk. Er ligt een duidelijke opdracht. Net als Paulus mag je doorgaan in het voetspoor van Jezus te leven. Dit kun je vaak niet alleen. Daar heb je steun van anderen voor nodig. De kerk wil jouw die steun geven. Blijf dus vieren, leren over het geloof en help mee aan onze toekomst van de kerk.

Ik wens jullie vormelingen en jullie ouders een geloofvolle en hoopvolle toekomst toe.

Ineke Leemput (pw).

 

Verslag vormsel afgelopen januari 2014......

Vanaf september 2013 tot half januari 2014 bieden we de kinderen het project ‘Op reis met Paulus’ aan. Daarmee worden de vormelingen samen op een eigentijdse en aansprekende manier op het Vormsel voorbereid. De voorbereidingsbijeenkomsten vinden plaats in gastgezinnen. De ouders kunnen hieraan meewerken en een plaats innemen in de voorbereiding van hun kinderen.

Het Vormsel heeft alles te maken met de Geest van God en het is geweldig als je door die Geest wordt geraakt. De Geest kan op veel manieren werken, zoals we kunnen zien in het voorbeeld van Paulus, die is geraakt door de Geest en kan ons weer inspireren. We zullen ook zien hoe Jezus door Gods Geest is gezonden en hoe we zelf door de Geest worden uitgedaagd om iets voor anderen over te hebben. Door mee te leven met Paulus worden de kinderen uitgedaagd om hun positie te bepalen. Ze worden geprikkeld om zich sterk te maken in een wereld waarin het geloof niet vanzelfsprekend is.

Als we het over de Geest van God hebben vinden veel mensen het moeilijk zich iets daarbij voor te stellen. Maar we zullen zien dat dit best kan meevallen en dat we er heel goed over kunnen praten. 

Bij het centrale secretariaat kan informatie over het Vormsel worden opgevraagd. Opgeven voor het Heilig Vormsel kan tot 23 september a.s. Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij Ineke Leemput, pastoraal werkster en dhr. Rob van Uden, diaken.

Het Heilig Vormsel wordt toegediend in de zaterdagviering van 25 januari 2014.

Onze vormelingen komen uit het de drie parochies H. Maria ten Hemelopneming, Laurentius en Jeruzalem.

 

Verslag vormsel 2012........

In de voorbereiding stond Paulus centraal, de vormelingen gingen samen op weg. Op weg naar het Vormsel, deze weg ging langs alle kerken van het samenwerkingsverband. De vormelingen hebben niet alle kerken aangedaan, maar de ene kerk waar ze niet geweest zijn was toch betrokken. Deze kerk is de Sacramentskerk en de betrokkenheid hiervan bestond uit de opluistering van de Vormselviering door een afvaardiging van het Sacramentskoor. Het bijzondere hiervan was ook dat drie leden van dit koor ook werden gevormd. De Vormselviering was dit jaar zoals gebruikelijk in de Laurentiuskerk te Ulvenhout, welke extra feestelijk was aangekleed door grote feestelijke linten boven het altaar, vanuit de nok naar beneden. Deze linten waren in de kleur rood, dit is de kleur die staat voor de heilige geest en wordt altijd gebruikt met Pinksteren en de kleur wit die staat voor het feestelijke van deze viering.

De Vormheer was dit keer Vicaris-Generaal Schoenmakers, die zich tijdens de homilie richtte tot de vormelingen. Hierin kwamen ook onderwerpen naar voren die de vormelingen tijdens de gastouderbijeenkomsten met elkaar hebben besproken.

Tijdens het vormen had de Vormheer voor elke vormeling een persoonlijk woordje, na het vormen werden ze gefeliciteerd door hem. Ook hun ouders werden door hem gefeliciteerd. Na de viering werd er nog een groepsfoto gemaakt van alle vormelingen, Vormheer, pastor Rob van Uden en de misdienaars. Uit handen van de Vormsel 2012vormselwerkgroep kregen alle vormelingen een kleine attentie. Deze kunnen ze goed gebruiken voor de veranderingen waarin ze nu terechtkomen, ze horen nu echt bij de kerk maar ook in hun sociale leven gaat er veel veranderen, ze gaan van de vertrouwde basisschool naar de middelbare school. Tijdens de laatste bijeenkomst zijn de foto`s bekeken en bijbesteld, ook hebben ze kennis gemaakt met het jongerenpastoraat.

Als vormselwerkgroep willen wij de gastouders bedanken voor hun bijdrage, zonder hen was de voorbereiding op het vormsel niet mogelijk geweest. Als werkgroep zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden om de activiteiten voor de toekomstig vormelingen mee te begeleiden en vorm te geven. Bent U geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met pastor Rob van Uden.

In Ulvenhout hebben de volgende kinderen hun vormsel gedaan:

Job van Dijke, Fleur van Gurp, Dirk van Haperen, Matthijs van Haperen, Pleun Hutten, Maarten Kokshoorn, Michiel Kokshoorn, Daniek Leferink, Didi Leferink, Marissa van der Meer, Ilse van Opstal, Mandy de Vreede en Rincke de Vet.

Meer foto's zijn te zien: Vormsel foto's 2012

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.