Pastorie

De pastorie heeft een vierkante plattegrond en twee bouwlagen onder een met leien gedekt samengesteld schilddak met plat. De voorgevel is asymmetrisch van opzet met links van de ingangspartij over beide bouwlagen een erker bekroond door een topgevel en rechts boven de twee raamtraveeën in het dak eveneens een topgevel. Het opgaande muurwerk bestaat uit paarsrode handgevormde baksteen gemetseld in kruisverband afgewisseld met gele bakstenen speklagen ter hoogte van de boven- en onderkanten van de vensters en tussen de bouwlagen met toepassing van profielstenen rond de muuropeningen. Op de verdieping getoogde T-vensters met gedrukte spitsboog en op de begane grond rechte vensters met houten rolluiken en segmentvormige ontlastingsboog. In de cementen boogtrommels sierwerk.

Ingangsportiek met frontale stoep en dubbele voordeur en bovenlicht met drielingvenster.

Het dak heeft een bekroning van pirons. Op zolder in het dak aan de zuidkant van het huis een hijsdeur. In elk dakschild een kapel met torenbekroning.

Tussen pastorie en kerk aan de Dorpstraat een verbindingsgang waarin aan de kant van de straat een Renaissancistisch natuurstenen reeds beschermd poortje, een restant van slot Grimhuysen, is opgenomen.

Het interieur van de pastorie is grotendeels authentiek. Onder andere kunnen genoemd worden een houten trap met twee bordessen, kuipstukken, leuningwrongs, gedraaide trappaal en balusters. Kamer-en-suite met schuifdeuren en neo-gotische ingebouwde boekenkast. Deurkozijnen met deurstukken in hal en gangen en zespaneelsdeuren. Fraaie stucwerkplafonds met lijstwerk en plafonnières. Voor de pastorie aan de straat een erfafscheiding bestaande uit een smeedijzeren hekwerk op kleine gemetselde rug. Tussen kerkhof en pastorie vormt een gedeelte van de lange muur van de oude schuurkerk de erfscheiding.
Waardering

De pastorie is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als toonbeeld van de ontwikkeling van het katholicisme, met name de opeenvolging van schuurkerken en neokerken, die hier tastbaar is vanwege de incorporatie van oudere onderdelen in het huidige complex. Tevens is het gebouw architectuurhistorisch waardevol als vertegenwoordiger van het werk van de in Noord-Brabant actieve architect C.F. van Hoof (Tilburg). Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de samenhang met de stedenbouwkundige structuur van de dorpskom. Het is in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven.

(Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.