Disclaimer

De samenstellers van deze website hebben zo goed mogelijk getracht de teksten af te stemmen en actueel te maken. Tevens zijn de meest actuele namen en contactgegevens opgenomen. Mocht u als gebruiker/lezer van deze website toch onjuistheden ontdekken dan bieden wij op voorhand onze welgemeende excuses aan en stellen het zeer op prijs dit van u te vernemen zodat wij de correcties kunnen aanbrengen.

Ook vernemen wij graag eventuele wenselijkheden in de functionaliteit van deze website.

Uw informatie en/of advies kunt u aanreiken via: Contact

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.