Pastoraal team

Pastoraal Team binnen het samenwerkingsverband.

De zeereerwaarde heer drs. L.A. Peetam, priester, pastoor

Op 16 november 2014 is Lars Peetam als geïnstalleerd als pastoor binnen het samenwerkingsverband van de 3 parochies.

Tot 1 jan 2016 werkte hij hierin samenwerken met Vincent Schoenmakers, die op diezelfde 16 november 2014 als pastoor en moderator werd aangesteld. 

Vanaf 1 januari is hij de pastoor van de RK Parochie van de Heilige Familie

Lars Peetam werkte voorheen als priester binnen het bisdom Haarlem.

 

Mw. drs. Marjan Luijben is de eerstaanspreekbare pastor voor onze parochiekern en ook nog verantwoordelijk voor het Ouderenpastoraat in het samenwerkingsverband. Ook de rouwenden in onze parochie kunnen op haar aandacht rekenen. Marjan werkt op maandag, dinsdag en donderdag.

 

 

 

 

Pastoraal werker Peter Derks is per 1 april begonnen in ons team. De afgelopen 18 jaar heeft hij zich ingezet voor het pastoraat in de parochie Heilige Geest in Rijen en de parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. Hij krijgt o.a. de taak ‘pastoraat jonge gezinnen’ en de taak ‘contact met de scholen’. Hij is 53 jaar en woont met zijn gezin in Dongen.

Tenslotte heeft de bisschop Martijn Kurstjens benoemd als pastoraal werker voor onze parochie met als taakveld diaconie. Martijn Kurstjens zal voor 50% bij ons komen werken. Daarnaast is hij sinds 2014 voor 50% projectmedewerker van het bisdom Breda voor ‘De nieuwe diaconie’ in Groot Breda. Martijn Kurstjens is 27 jaar en woont in Den Bosch.

Het werk van het pastoraal team wordt ondersteund door teamassistente, mw. Nicole de Waal

Emeriti en andere voorgangers

Pastor P. van Gorp, priester, assisteert het team door voor te gaan in zondagsvieringen.

 

 

 

 

 

 

Pastor G. Baeten, priester, assisteert het team door voor te gaan in zondagsvieringen.

 

 

Pastor H. van Dijk, pastoraal werker in de parochies Ulvenhout en Bavel (tot 2009) .

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.