Kerkbalans

KASKI (het onderzoeksbureau van de RK kerk in Nederland) zet elk jaar de gegevens van alle parochies op een rijtje. Zo krijgen wij inzicht in de ontwikkelingen en hetgeen er speelt in katholiek Nederland. Zij genereren hun informatie d.m.v. enquetes.

Een van de vragen is het overzicht naar de parochiebijdragen vanaf 2009. Dat is de aanleiding om enkele gegevens van ons parochiefonds hier ook voor u op een rijtje te zetten. De bijdragen ovber de betreffende jaren waren:

2009  € 78.316

2010  € 80.764

2011  € 75.338

2012  € 74.770

2013  € 70.487

De parochie ervaart net als ieder van ons, dat het leven duurder wordt. En dan is een afname in de loop van de jaren van de belangrijkste inkomstenbron natuurlijk geen goed nieuws. Integendeel.

Jaarlijks vallen er een aantal deelnemers weg, een enkele door opzegging, soms door verhuizing, maar het merendeel door overlijden. De leeftijdsopbouw van de deelnemers is met het oog op de toekomst niet echt rooskleurig: slechts 9 % van degenen die bijdragen is jonger dan 50 jaar; een deel daarvan behoort niet tot de vaste deelnemers, maar betaalt slechts in een bepaald jaar een bijdrage vanwege doop, vormsel of eerste communie van een kind. 56% van de deelnemers is ouder dan 70 jaar, 25 % zelfs boven de 80. Het parochiefonds heeft nu 869 deelnemers; dat is bijna 40% van het aantal als katholiek geregistreerde huishoudens in onze parochie (1826 in Ulvenhout en 380 in Galder/Strijbeek). Een aantal van deze mensen is zich waarschijnlijk niet eens bewust dat zij nog steeds als katholiek geregistreerd staan, maar hoeveel dat er zijn ….?

Het is voor de parochie natuurlijk verontrustend als er op den duur niets verandert in de deelname aan het parochiefonds. Maar als we naar de cijfers kijken, moeten we ook blij zijn dat het niet sneller achteruit gaat. Dat hebben we vooral te danken aan bijna 40% van de leden van het parochiefonds die jaarlijks spontaan hun bijdrage verhogen. Daar tegenover staat evenwel een bijna even grote groep die weliswaar elk jaar een bijdrage geeft, maar het bedrag dat zij geven (en vaak via een automatische betaling voldoen) is al meer dan 10 jaar hetzelfde. En ook hier geldt: stilstand is achteruitgang. Het zou fijn zijn als deze trouwe deelnemers zouden overwegen om hun bijdrage een keer aan te passen.

Maar om de parochie voor de toekomst echt een financiële basis te geven is het gewenst dat ook jongere huishoudens / gezinnen gaan deelnemen. Door een kind te laten dopen, de eerste communie te laten doen of te laten vormen laten zij zien dat de kerk, de parochie op een bepaalde manier voor hen waardevol is. Het zou fijn zijn als zij dat ook willen uitdrukken door jaarlijks een bijdrage te geven en niet alleen in het jaar van doop, eerste communie of vormsel.

Bijdragen aan het parochiefonds zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar als gift voor de inkomstenbelasting. Als u uw jaarlijkse bijdrage voor een periode van tenminste vijf jaren laat vastleggen in een overeenkomst voor een periodieke gift dan is het bedrag volledig aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 kan dit geregeld worden zonder notaris. Nadere informatie hierover bij de administratie van het parochiefonds: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bij de penningmeester via het parochiesecretariaat zie onder Contact.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.