kerk/pastor Baetenzaal reserveren

Versie 1 januari 2016

Rooster van het gebruik van : het  Kerkgebouw,  Kapel op Galder en  De Pastor Baetenzaal.

Als men één van de ruimten wenst te gebruiken, belt men het secretariaat van de parochiekern (telefoonnummer 076 – 5612308) op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Doorgegeven moet worden waarvoor men de ruimte wenst te gebruiken, de naam en het telefoonnummer van diegene, die verantwoordelijk is (meestal de aanvrager) voor het gewenste gebruik van de ruimte. Zo’n afspraak is nodig om te voorkomen dat de verschillende ruimtes dubbel wordt geboekt. Als tijdstip kan men kiezen voor:

Ochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur
Middag van 12.30 tot 17.30 uur
Avond van 19.00 tot 22.30 uur
   
Datum spreekt voor zich

Op het secretariaat ligt de planning evt. aangevuld met aanvragen van die dag. Men krijgt meteen uitsluitsel of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Uw aanvraag wordt meteen in de planning opgenomen en de planning wordt op de site ververst.

Voor iedereen is dan duidelijk wanneer het Kerkgebouw, de Kapel op Galder, de expositieruimte of de Baetenzaal bezet is.

Onderstaand een rooster met vaste afspraken zodat daar rekening mee kan worden gehouden.

KERKGEBOUW

elke zondagmorgen

 

een kerkelijke viering

KAPEL OP GALDER

elke zaterdag 17.00 u.

 

een kerkelijke viering

BAETENZAAL

 

elke maandagmiddag

repetitie Parochiekoor

elke dinsdagavond

repetitie Enchanté

vijdagmorgen om de week *

repetitie Gildenootjes

elke vrijdagmiddag

repetitie Kinderkoor
Do – Re – Mi

*  afspraak staat in de planning steeds vermeld

 

Versie van 1 januari 2016

Gebruik van de Kerk in Ulvenhout in 2015

Datum

Tijdstip

Door

Verantwoordelijke

Telefoon

         

Vrijdag

15 januari

Avond

Nieuwjaarsconcert

Wilma Vermeulen

06 51250553

Zaterdag

23 januari

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Zaterdag

5 maart

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Zaterdag

23 april

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Vrijdag

20 mei

Avond

Zomerrecital

Wilma Vermeulen

06 51250553

Zaterdag

4 juni

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Vrijdag

16 dec.

Avond

Kerstconcert

Wilma Vermeulen

06 51250553

         

 

Gebruik van de Kerk in Ulvenhout in 2017

Datum

Tijdstip

Door

Verantwoordelijke

Telefoon

         
         

 

Gebruik van de Kapel op Galder in 2016

Datum

Tijdstip

Door

Verantwoordelijke

Telefoon

         

Zaterdag

2 januari

10.00

Openings-
Viering

NL Genootschap
Sint Jacob
(Bert de Vos)

 
         

 

Gebruik van de Kapel op Galder in 2017

Datum

Tijdstip

Door

Verantwoordelijke

Telefoon

         
         

 

Gebruik van de Pastor Baetenzaal 2016

Datum

Tijdstip

Door

Verantwoordelijke

Telefoon

         

Vrijdag

15 januari

Avond

Nieuwjaarsconcert

Wilma Vermeulen

06 51250553

Zaterdag

23 januari

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Maandag

22 februari

Avond

Catechese

Barmhartigheid

Vincent

Schoenmakers

via

secretariaat

Maandag

29 februari

Avond

Catechese

Barmhartigheid

Vincent

Schoenmakers

via

secretariaat

Zaterdag

5 maart

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Zaterdag

23 april

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Vrijdag

20 mei

Avond

Zomerrecital

Wilma Vermeulen

06 51250553

Zaterdag

4 juni

Avond

Tienergroep

Janny Maas

via

secretariaat

Vrijdag

16 dec.

Avond

Kerstconcert

Wilma Vermeulen

06 51250553

         

 

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.