De Wereldwinkel

Koop een betere wereld, Kies Fairtrade.

Een aantal jaren geleden heeft de werkgroep Diaconie het plan opgevat in de Laurentiuskerk geregeld produkten van de wereldwinkel te gaan verkopen. Wat is het doel van de Wereldwinkel organisatie?

De wereldwinkel wil laten zien dat handel ook anders kan: n.l. Eerlijke handel. Deze staat voor een gelijkwaardige manier van handelen, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect. Zij geeft daamee de producent een stem (voorlichting) en een eerlijke prijs (handel). Met het inkomen dat de makers verdienen door de verkoop van hun producten, kunnen zij een beter leven opbouwen, met kansen op ontwikkeling, voor henzelf en hun kinderen. Ook een duurzame teelt en schoner milieu horen hierbij.

De Wereldwinkel, begonnen met het Max Havelaar keurmerk dat nu actief is als Stichting, voert nu het Fairtrade/MaxHavelaar logo. De inkoop bij producenten in ontwikkelingslanden verloopt onder internationale Fairtrade handelsvoorwaarden. Daarmee wordt ook ondersteuning geboden bij verbetering van teelttechnieken, gereedschap en machines.

Elk produkt waarop dit logo vermeld wordt is met zekerheid op een eerlijke manier van de producent gekocht. Er zijn al ruim 1700 producten die dit keurmerk dragen.

Het is verheugend dat inmiddels ook in supermarkten fairtrade producten gewoon in de schappen liggen. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld te worden om een eerlijke prijs te betalen.

Fairtrade groeit en wint aan populariteit, bij consumenten en bedrijven. Hoe groter de vraag, hoe groter en diverser het aanbod. Denk aan etenswaren maar ook aan bloemen, katoenen kleding, aardewerk, sieraden en houtsnijwerk.

Zo b.v. Verkade, die als eerste het Max Havelaar keurmerk ging voeren. Juist op cacaoplantages kwamen veel misstanden voor. Er was tijd voor nodig om voldoende cacaobonen te krijgen die én eerlijk geproduceerd én van goede kwaliteit waren. Sinds 2009 zijn ook de chocoladeletters fairtrade. Zo kunnen wij als consument bij het vullen van het winkelmandje voor de producent het verschil maken.

Eéns in de maand is er wereldwinkel verkoop in de kerk, vóór en na de zondagsdienst. Geprobeerd wordt de 2e zondag aan te houden, hetgeen niet altijd lukt, temeer daar we zoveel mogelijk willen aansluiten bij de kinderdiensten en het koffiedrinken na afloop achter in de kerk. In augustus is er geen verkoop.

Drie personen vormen de kerngroep: Anke van Bergen en Fietje van Genuchten en Ria Dekkers. Een twaalftal leden zijn bereid om ééns in de paar maanden de verkoop achter in de kerk te verzorgen. In 2014 bracht onze verkoop € 885,= op.

Het belangrijkste doel is de consument te informeren over fairtrade keurmerk en bewust te maken van wat “eerlijke handel” betekent voor de mensen die deze producten maken. De weg naar de Wereldwinkel wordt daarmee gemakkelijker en de keuze voor fairtrade misschien eerder gemaakt.

Laten wij als consument hen ondersteunen om hun leven wat makkelijker te maken.
Voor hen kunnen wij het verschil maken.

Als u een bezoek wilt brengen aan de wereldwinkel in Breda, het adres is:

Passage Zuidpoort 1-3 (Nieuwe Ginnekenstraat)
4811 NT  Breda tel:
076 – 522 85 85
www.wereldwinkelbreda.nl

Indien U een idee hebt mee te willen werken bij verkoop of anderszins kunt u contact opnemen met Fietje van Genuchten tel. 076 - 5612895.

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.