Bestuur

Het parochiebestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de inkomsten en uitgaven van de parochie en voert het beheer over de kerkgebouwen en andere bezittingen van de parochie met inachtneming van de regels van het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt. Verder adviseert het bestuur het pastoraal team over het pastorale beleid.

Het parochiebestuur bestaat uit:

Voorzitter: dhr. L. Peetam, pastoor
Vice-voorzitter: dhr. G. Oomen
Secretaris: dhr. P. van Bijsterveldt
Vrijwilligersbeleid: dhr. B. Veltman
Voorlopige penningmeester: dhr. P. van der Kallen
Personeelszaken: Mw. S. Daalmans
Bouwzaken: dhr. J. Heestermans
Bestuurslid: dhr. P. Schretlen
Bestuurslid: dhr. G. Takkenkamp
Notulist: dhr. H. v.d. Zanden

 

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.