Caritascollecte 2 en 3 september 2017

Kinderen kosten geld.
Zeker als ze naar school gaan.
Niet alleen schoolspullen zijn nodig
maar ook een fiets
en fatsoenlijke kleding en schoenen.
Ook betalen ouders een bijdrage
voor een schoolreisje of een kampweek.

Bij het voorgezet onderwijs zijn er ook nog
de boeken en materialen
buiten het gratis pakket.
En welke leerling kan nog zonder laptop of mobiel?
Praten we nog niet over uitgaven
voor verjaardagen van klasgenoten
of deelname aan sport of muziek.

Meedoen met de andere kinderen  
is ook voor kinderen uit armoedegezinnen noodzakelijk.
We moeten voorkomen dat ze door geldgebrek
buitengesloten raken en zich isoleren.
De kinderbijslag gaat al vaak op aan de vaste lasten.

De Bredase Stichting Leergeld spant zich in
- samen met de gemeente -
om deze arme gezinnen bij te staan.
Met advies, begeleiding en financiële bijdragen.

De Caritascollecte van deze maand is bestemd
voor dit werk van de Stichting Leergeld.
Voor uw gave zegt Caritas u hartelijk dank,

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.