Overig Nieuws

Gerarduskalender 2018

“elke dag een beetje spirit”.

De verkoop van deze dagkalender gaat weer van start. De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: ‘elke dag een beetje spirit!’.
De kalender is bedoeld om de dag goed te kunnen beginnen.
De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant kunnen u aan het begin van de dag een positief gevoel geven. De kalender wordt ieder jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem.
De op¬brengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl ).
Ook daar melden als u zelf kalender-verkooppunt zou willen worden.

De prijs is  € 7,00 per stuk, inclusief het schild om de kalender op te hangen.

Wintertijd

In het laatste weekeinde van oktober gaat de wintertijd in. In de nacht van 28 op 29 oktober gaat de klok een uur terug. U mag dus een uurtje langer slapen.

Digitaal platform ‘De video van de Paus’

De video van de paus: Franciscus pakt uitdagingen frontaal aan

 

Nieuw videoplatform voor paus

De video van de Paus is een nieuw digitaal platform dat in het Vaticaan werd gelanceerd door het Wereldwijd Gebedsnetwerk van de Paus. Via dit netwerk nodigt paus Franciscus mensen uit de hele wereld uit om samen te bidden voor zijn intenties aangaande de uitdagingen waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.

Alle mensen van goede wil

Het project wordt ontwikkeld in 2016 om mensen uit de hele wereld meer bewust te maken van de grote uitdagingen waar de mensheid voor staat.

Het videoplatform richt zich tot alle mensen van goede wil, ongeacht de religieuze of filosofische traditie waartoe ze behoren.

Het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus heeft een aantal video’s geproduceerd waaraan Franciscus zijn medewerking verleende. In deze video’s worden de maandelijke gebedsintenties van de paus voorgesteld. Elke intentie zoomt in op een belangrijke vraag voor de mensheid.

Op www.facebook.com/DeVideovandePaus/ vind je meer info over het project. De surfers kunnen er uitwisselen met de gemeenschap die groeit rond dit initiatief. Het project wil 30 miljoen mensen bereiken in 10 talen, waaronder ook het Nederlands.

Het project werd uitgedacht door La Machi, een communicatiebureau voor goede doelen.

Interreligieuze dialoog

In de eerste editie van januari 2016 zal de pausvideo in het bijzonder ingaan op de interreligieuze dialoog. Frédéric Fornos sj, algemeen verantwoordelijke van het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, zegt hierover: In een wereld waar fragmentering, verdeeldheid en oppositie hoogtij vieren, is het meer dan noodzakelijk dat mensen van verschillende godsdiensten en, ruimer, alle vredelievende mensen zich samen inzetten voor het goede doel. Paus Franciscus stelt elke maand een uitdaging voor die relevant is voor de hele mensheid. Het is belangrijk dat de godsdiensten tonen dat zij samen kunnen werken voor vrede, broederlijkheid en solidariteit om zich zo in te zetten voor het gemeenschappelijke goed van de mensheid.

(BRON: https://www.kerknet.be )

CBS: Kerkbezoekers doen meer vrijwilligerswerk

Regelmatige bezoekers van religieuze diensten zijn vaker actief als vrijwilliger dan mensen die niet of minder frequent naar de kerk of moskee gaan. Dit geldt voor vrijwel alle geloofsgroepen, blijkt uit onderzoek van CBS. De helft van de bevolking zegt tot een godsdienstige groepering te behoren. Een op de zes gaat regelmatig, minstens een keer per maand, naar een religieuze dienst.

Actieve kerkgangers doen niet alleen vrijwilligerswerk voor religieuze instellingen. Zij zetten zich ook vaker in voor bijvoorbeeld scholen of sportverenigingen. Leeftijd speelt hierin een bijzondere rol. Ouderen gaan vaker naar de kerk dan jongeren. Maar over het algemeen doen ouderen juist minder vrijwilligerswerk dan jongeren. Het zijn dus vooral de oudere kerkgangers die zich onderscheiden van de ouderen die niet of nauwelijks een religieuze dienst bezoeken.

Meer informatie vindt u HIER

Boodschap paus Franciscus

De Nederlandse Bisschoppen roepen op tot hulp aan vluchtelingen

Paus Franciscus heeft zondag 6 september een oproep gedaan aan katholieke parochies en kloosters om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft dinsdag 8 september over deze oproep vergaderd en besloten daar gehoor aan te willen geven.
De bisschoppen vragen u om met paus Franciscus uw hart open te zetten voor de vluchtelingen die naar ons land komen. U kunt onder meer uw betrokkenheid uitdrukken door te geven aan de kerkdeurcollecte die volgende week, op zondag 20 september, bij het begin van de Vredesweek, ook in onze parochie wordt gehouden. De opbrengst is bedoeld voor hulp aan vluchtelingen in Nederland en in het land van herkomst. De bisschoppen vragen u daaraan royaal bij te dragen. Het geld gaat naar katholieke organisaties die zich in Nederland en in verschillende landen van herkomst inzetten voor de vluchtelingen. Overigens wordt de jaarlijkse collecte in verband met de Vredesweek ook gewoon gehouden en we hopen dat uw gift aan het ene goede doel niet ten koste zal gaan van uw gift aan het andere eveneens goede doel.
Paus Franciscus heeft gevraagd om in de geloofsgemeenschappen vluchtelingen op te vangen. Om in kaart te brengen wat daarvoor precies nodig is, wil de Bisschoppenconferentie op korte termijn in gesprek met de landelijke professionele organisaties die de opvang van vluchtelingen in ons land regelen. Als hier duidelijkheid over is, volgt meer informatie over wat wij als parochie kunnen doen. Voor nu moedigen de bisschoppen ons ieder persoonlijk aan om ons als vrijwilliger of door gastvrij te zijn in te zetten voor de vluchtelingen. Een vluchteling uitnodigen voor koffie of een maaltijd bijvoorbeeld of spullen doneren waar de professionele organisaties nood aan hebben.

De Bisschoppenconferentie werkt verder aan een uitgebreide verklaring over de diverse aspecten van het vluchtelingenvraagstuk en vraagt om gebed voor alle vluchtelingen. Meer informatie kunt u vinden op www.rkkerk.nl

Copyright © 2013 - 2016. All Rights Reserved.